News Feed

blog single 1 90x80
Untitled 1 3 90x80
blog big 3 1 90x80

İlkokul

 • İLGİ İLKOKUL
  İlgi Okulları olarak Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda; akademik, sosyal, fiziksel, sanatsal alanlarda anlamlı ve amacına uygun pozitif davranışlar geliştirmek ve öğrencilere tüm potansiyelini kullanabilme becerisine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız.
 • 1, 2, 3, 4. SINIFLAR
 • ✔İlk adımı aile ile başlayıp okul öncesi ile devam eden öğrenme sürecinin sonraki adımını ilkokul dönemi oluşturmaktadır.
  ✔Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güven içinde yaşamak, gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak ancak ve ancak bilinçli, birikimli ve donanımlı bir eğitim-öğretim İle yetiştirilen bir nesille mümkün olabilir.
  ✔Milletlerin devamlılığı, geleceğin şekillenmesi, ülkelerin kalkınması, toplumların eğitime verdiği değerle doğrudan ilişkilidir.
  ✔Hayat boyu süren bir etkinlik olan eğitimi, gelişen teknoloji ve artan bilgi birikimi karşısında öğrencilerimizin öğrenme kapasitesini güçlendirip geliştirme çabasındayız. İlkokulda öğrencilerimizin gerekli kazanımları elde ederek, öğrendiklerini okulda ve okul dışı yaşamlarında kullanabilme yeterliliğini kazandırmayı amaçlamaktayız.
 • 1, 2, 3, 4. SINIFLAR
  Tüm kademelerde olduğu gibi ilkokul kadememizde de dersler, dersin özelliğine göre sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri tarafından bir bütünlük içinde yürütülmektedir.
  Deneyimli ve seçkin öğretmen kadromuz, rehberlik servisimiz, yeni sisteme göre hazırlanmış temel ve yardımcı kaynak kitaplarımız, donanımlı kütüphanemiz, bilgisayar ve fen laboratuvarlarımız, müzik odamız, resim atölyemiz, spor salonumuz ve diğer olanaklarımız ile öğrencilerimize her şeyden önce “öğrenmeyi öğrenecekleri” dinamik bir okul ortamı sunmaktayız.
 • 1, 2, 3, 4. SINIFLAR
  STEM PROGRAMI
  Yenilikçi öğrenme modellerinden biri olan STEM eğitimiyle öğrencilerimizin fen bilimleri, matematik gibi derslerin ezber sisteminden çıkartılıp bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme tekniklerinin geliştirilmesi, merak araştırma ve yaratıcılık özelliklerinin öne çıkarılmasını hedeflemekteyiz.
  PERFORMANS ÇALIŞMALARI
  Velilerimizle aramızdaki işbirliği ve iletişimi sürekli kılmak, öğrencilerimizin sınıf içi etkinlikleri hakkında onlara bilgi vermek ve öğrencilerimizin okul ortamındaki öğrenmelerine onları da dahil etmek amacıyla farklı branşlarda performans çalışmaları yapılmaktadır.
 • 1, 2, 3, 4. SINIFLAR
  8 FARKLI KARNE HEYECANI
  Öğrencilerimiz eğitim-öğretim dönemi içerisinde kendi dersleri ve branş derslerinden toplamda 8 farklı karne heyecanı yaşıyorlar.