İlgi Anokul

okulumuz

G ünümüzün eğitim anlayışında  yaşanan değişim ile birlikte öğrenci merkezli eğitim anlayışını önemsiyor, öğrencilerimize proje tabanlı  eğitim ortamları  hazırlayarak, onlara bilgi aktarmaktan çok, bilgiye  ulaşma yollarını  gösteriyoruz. Hem bireysel hem de ekip olarak yapılabilen projeler sayesinde öğrenciler işbirliği içinde sınıf arkadaşlarıyla çalışma imkanı bulurlar.

Eğitim sistemimizde ilköğretimin ilk kademesinin başlangıcı olan, okul öncesi eğitim etkinliklerinden birisi de okuma yazmaya hazırlık çalışmalarıdır.   Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında edinilen temel bilgi ve beceriler yoluyla çocuklarımızın bilişsel faaliyetleri artmaktadır. Çocuklarımızı görsel algılama, işitsel algılama, dikkat, problem çözme, el becerisi çalışmalarıyla destekleyerek yaşam boyu kullanabilecekleri kazanımları geliştirmelerini amaçlıyoruz.

 Fen, teknoloji ve matematiğin birbiriyle entegre edilerek öğretilmesini amaçlıyor ve çocuklarımız için özel tasarlanan stem atölyesinde stem uygulamaları gerçekleştiriyoruz.

*Stem uygulamaları ile çocuklar bir amaç uğruna hayata geçirmek için çalıştıkları projeler ile yaratıcı düşünme, problem çözme, sorumluluk alma ve iletişim becerilerini geliştiriyorlar.

 

Öğrencilerimiz milli kültür açısından büyük önem taşıyan  deyim ve atasözlerini ders içi aktivitelerle öğrenirler.
Böylelikle kelime dağarcıkları zenginleşir ve günlük konuşma dilinde sıkça kullanırlar.

Öğrencilerimiz milli kültür açısından büyük önem taşıyan  deyim ve atasözlerini ders içi aktivitelerle öğrenirler.
Böylelikle kelime dağarcıkları zenginleşir ve günlük konuşma dilinde sıkça kullanırlar.

   Bu programla, çocuklarımızın doğal dünyayı keşfetmelerini hedefliyoruz. Merkezinde bahçe olan uygulamalı bir öğretim stratejisi ile doğal yaşamı tanıma, sağlıklı beslenme alışkanlığına sahip olma, sorumluluk alma ve işbirliği yapma gibi birçok değer ve beceriyi kazanıyorlar. Geniş okul bahçemizi etkin bir öğrenme alanı olarak kullanıyoruz.