İlgi Eğitim Üssünde İlkokul

okulumuz

  •     İlk adımı aile ile başlayıp okul öncesi ile devam eden öğrenme sürecinin sonraki adımını ilkokul dönemi oluşturmaktadır.
  Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güven içinde yaşamak, gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak ancak ve ancak bilinçli, birikimli  ve donanımlı bir eğitim-öğretim İle yetiştirilen bir nesille mümkün olabilir.
  Milletlerin devamlılığı, geleceğin şekillenmesi, ülkelerin kalkınması, toplumların eğitime verdiği değerle doğrudan ilişkilidir.
 
Hayat boyu süren bir etkinlik olan eğitimi, gelişen teknoloji ve artan bilgi birikimi karşısında öğrencilerimizin öğrenme kapasitesini güçlendirip geliştirme çabasındayız. İlkokulda öğrencilerimizin gerekli kazanımları elde ederek, öğrendiklerini okulda ve okul dışı yaşamlarında kullanabilme yeterliliğini kazandırmayı amaçlamaktayız.
 
 

  İlgi Okulları olarak; akademik, sosyal, fiziksel, sanatsal alanlarda
anlamlı ve amacına uygun pozitif davranışlar geliştirmek ve öğrencilere tüm potansiyelini kullanabilme becerisine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

STEM PROGRAMI

Yenilikçi öğrenme modellerinden biri olan STEM eğitimiyle öğrencilerimizin fen bilimleri, matematik gibi derslerin ezber sisteminden çıkartılıp bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme tekniklerinin geliştirilmesi, merak araştırma ve yaratıcılık özelliklerinin öne çıkarılmasını hedeflemekteyiz.

PORTFOLYO HEYECANI


Velilerimizle aramızdaki işbirliği ve iletişimi sürekli kılmak, öğrencilerimizin sınıf içi etkinlikleri hakkında onlara bilgi vermek ve öğrencilerimizin okul ortamındaki öğrenmelerine onları da dahil etmek amacıyla on farklı branşta portfolyo çalışmaları yapılmaktadır.

8 FARKLI KARNE HEYECANI

Öğrencilerimiz eğitim-öğretim dönemi içerisinde kendi dersleri ve branş derslerinden toplamda 8 farklı karne heyecanı yaşıyorlar.